Aylık Arşiv: Mart 2018

yangin

Temel Yangın Bilgileri

Bunu Paylaş:

Yangınları önleyebilmek, önlenemediğinde ise başarı ile söndürebilmek için yangının doğasının iyi anlaşılması gerekir. Yangın kimyası, moleküler düzeyde, yakıtın nasıl yanmaya başladığı ve yanmaya devam ettiği ile ilgilenir. Yangının fiziksel açıdan incelenmesi ise, termal özelliklerini,...

ÇSGB OSGB ve İSG Hizmetleri Yönetim Rehberi

Bunu Paylaş:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, OSGB Hizmet Yönetim Rehberi ve  İSG Hizmet Yönetim Rehberi ve bunlarla ilgili kontrol listeleri oluşturarak yayımlamıştır. İlgili rehber ve kontrol listelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:...

resmi-gazete-binalarin-yangindan-yonetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bunu Paylaş:

15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili yönetmeliğin iki maddesinde değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişiklikler şu şekildedir:   BİNALARIN YANGINDAN...

birim-cevirme-uzunluk-olcüleri

Birim Çevirme-Ağırlık Ölçüleri

Bunu Paylaş:

Buradan Buraya GrainGram KilogramMiligramOnsPound (lb, lbs)Ton (uzun)Ton (metrik)Ton (kısa) Çevir GrainGram KilogramMiligramOnsPound (lb, lbs)Ton (uzun)Ton (metrik)Ton (kısa)     Sütundakini bulmakiçin, satırdakini kesişimlerindeki sayı ile çarpın. Grain Gram Kilogram Miligram Ons Pound(lb,lbs) Ton(uzun) Ton(metrik)...

yargitay

İş Güvenliği Uzmanı Yargıtay Kararı-2

Bunu Paylaş:

Asıl işverinin iş güvenliği uzmanı, gerekli denetim ve kontrol görevlerini yerine getirerek, tespit edilen eksikliklerin taşeron firmaya bildirmesi ve yaptırım uygulaması nedeni ile kazada kusursuz bulunmuştur. Yargıtay, asıl işveren ile taşeron firma arasındaki sözleşmedeki...