İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılar Arşivi

yargitay

İşveren Sorumluluğunun Sınırı ile İlgili Yargıtay Kararı

Bunu Paylaş:

Aşağıdaki yargıtay kararında, mevzuatta yazılı olmayan ancak bilim ve teknolojinin gerektirdiği önlemlerin de alınmasının işveren sorumluluğu sınırları içerisinde olduğu belirtilmiştir: 21. Hukuk Dairesi         2016/3450 E.  ,  2017/6127 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı,...

fine-kinney-risk-hesaplama

Fine-Kinney Yöntemi İle Risk Değerlendirmesi

Bunu Paylaş:

Risk değerlendirmesi için tek başına veya birlikte kullanılan farklı yöntemler vardır. Fine-Kinney risk değerlendirme yöntemi de bunlardan biridir. Kısaca Kinney yöntemi olarak da adlandırılır. Yöntemi ilk olarak Fine 1971 yılında önermiştir [Fine,W. T., “Mathematical...

2018 Aralık İSG Sınav Duyurusu

Bunu Paylaş:

Sınav Takvimi Sınav: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı  2018-İSG 2. Dönem Sınav Tarihi: 15.12.2018 Başvuru Tarihleri:  Başlama 31.10.2018    Bitiş: 07.11.2018 Geç Başvuru Günü: 21.11.2018 23:59 Sonuç...

IP class koruma sinifi

Elektrik Panoları IP Koruma Sınıfları

Bunu Paylaş:

İş Güvenliği anlamında, elektrik panolarının işlevi, enerjili kısımları temastan ve dış etkenlerden korumak olarak özetlenebilir. Bu beklentiler, mevzuatta üç ayrı yönetmelikte şu maddelerle belirtilmiştir: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin...

is-guveligi-uzmani-cezai-sorumluluk

İş Güvenliği Uzmanı Cezai Sorumluluğu

Bunu Paylaş:

İş Kazası sonucunda ölüm veya yaralanma halinde alınmayan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili cezai sorumluluklar   İş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışanın yaralanması veya ölümü halinde, kusuru saptanan işverenlerin Türk Ceza...