Araçlar

Bunu Paylaş:

İSG Organizasyonu Gereklilikleri Hesaplama Aracı için tıklayın.

Erkek ve kadın çalışan sayıları ile işyeri tehlike sınıfını girdi olarak alıp, bunlara bağlı olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca uzman, hekim, diğer sağlık personeli, ilkyardım personeli vb. pek çok gereklilik durumunu hesaplar. “Hesapla” düğmesine tıklandığında çalışır, çift tıklandığında ise formu temizler. Çalışması için Javascript izinlerine gereksinim duyar.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı için tıklayın.

İşe giriş ve ayrılış tarihleri, aylık brüt ücreti girdi olarak alıp kıdem tazminatı hesaplayan araçtır. Çalışması için Javascript izinlerine gereksinim duyar.

 

Fine-Kinney Yöntemi ile Risk Skoru Hesaplama Aracı için tıklayın.

Fine-Kinney yöntemini baz alarak risk skoru ve değerlendirme sonucunu hesaplayan araçtır. Çalışması için Javascript izinlerine gereksinim duyar.

İki Tarih Arasında Geçen Süreyi Hesaplama Aracı için tıklayın.

Seçilen iki tarih arasında geçen süreyi gün, hafta, ay, yıl cinsinden hesaplar. Çalışması için Javascript izinlerine gereksinim duyar.

Şifre Oluşturma Aracı

Rakam, büyük ve küçük harf ve diğer karakterlerden istenilen tür ve uzunlukta rasgele kodlar üreten araçtır. Çalışması için Javascript izinlerine gereksinim duyar.