EKİPNET TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK

Bunu Paylaş:

24 Eylül 2020 PERŞEMBE tarih Sayı : 31254 Resmî Gazete’de İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayımlandı. Buna göre, mücbir sebepler halinde ilgili eğitimler uzaktan eğitim ile verilebilecek.
24 Eylül 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31254
TEBLİĞ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle eğitimlerin tamamının veya bir kısmının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar ve verilecek eğitimlerin usul ve esasları üçüncü fıkraya göre ilân edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi 1/10/2017
Sayısı 30197Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir