ASBEST SÖKÜMÜ EĞİTİMİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİK

Bunu Paylaş:

24 Eylül 2020 PERŞEMBE tarih Sayı : 31254 Resmî Gazetede ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayımlandı. Buna göre mücbir sebepler halinde ilgili eğitimler uzaktan eğitim olarak yapılabilecek.




TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Salgın hastalık, doğal afet ve bunlarla sınırlı olmaksızın aşırı ifa güçlüğü ortaya çıkaran diğer mücbir sebeplerin olması veya kuvvetle muhtemel olması durumunda asbest söküm uzmanlığı eğitim programının uygulanma şekline karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSGÜM internet sitesi üzerinden duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi 29/6/2013
Sayısı 28692



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir