3. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu

Bunu Paylaş:

III.ULUSLARARASI PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU
18-19 Eylül 2018
WOW KONGRE MERKEZİ

Proses güvenliği alanında akademik ve uygulamaya dönük bilgilerin harmanlandığı, etkin isimlerin yeterli sürelerle bilgilerini aktardığı, sektör temsilcisi kurumların desteklediği III. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu’nda


  • SEVESO 3 Direktifinin etkileri ve uygulamaları
  • Türkiye için uygun tehlike ve risk analizleri
  • Siber güvenlik ve proses güvenliği
  • ATEX uygulamaları
  • Proses güvenliğinde tamamlayıcı uygulamalar
  • Güvenli fabrika tasarımı

gibi konular öne çıkacak.

 

III. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu Tarihler

Sempozyum Tarihi: 18-19 Eylül

Bildiri Özetleri : 15.07.2018

Sonuçların Açıklanması : 15.08.2018

Tam Metin : 01.09.2018III. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu Yeri

WOW Convention Center

Yeşilköy Mahallesi, Yeşilköy Mah. No: 17, Atatürk Havalimanı Cd., 34149 Marmara Bölgesi/Bakırköy/İstanbul

III. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu Programı

III. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu Detaylı Bilgi