6356 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezaları

Bunu Paylaş:

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58’dir.

Kanun Maddesi: 6

Ceza Maddesi: 78/a

Fiil: Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.

Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.637 TL

Kanun Maddesi: 14

Ceza Maddesi: 78/b

Fiil: Yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak.

Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 11.735TL

Kanun Maddesi: 17

Ceza Maddesi: 78/c

Fiil: Maddeye aykırı olarak üye kaydetmek.

Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 11.735TL

Kanun Maddesi: 19

Ceza Maddesi: 78/c

Fiil: Maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlamak.

Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.637 TL

Kanun Maddesi: 26

Ceza Maddesi: 78/ç

Fiil: Maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 11.735TL

Kanun Maddesi: 28

Ceza Maddesi: 78/d

Fiil: Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek.

Açıklama: Kuruluşların yetkili sorumluları hakkında / Fiilin tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 3.516 TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/e

Fiil: Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek.

Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 11.735TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/f

Fiil: Kanun dışı greve katılmak veya devam etmek.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.637 TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/g

Fiil: Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 11.735TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/ğ

Fiil: Grev veya lokavttın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak.

Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 11.735 TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/h

Fiil: Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek.

Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.637 TL

Kanun Maddesi: 65

Ceza Maddesi: 78/ı

Fiil: Maddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak.

Açıklama: İzinsiz aldığı her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.637 TL

Kanun Maddesi: 68

Ceza Maddesi: 78/i

Fiil: Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak.

Açıklama: İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 3.516 TL

Kanun Maddesi: –

Ceza Maddesi: 78/j

Fiil: İşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 3.516 TL

Kanun Maddesi: 73

Ceza Maddesi: 78/j

Fiil: 73. madde hükmüne aykırı davranmak.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 3.516 TLBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir