Genel İlk Yardım Bilgileri

Bunu Paylaş:

İlk yardım Nedir?

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye,

 • Olay yerinde
 • Sağlık personeli gelinceye kadar
 • Durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla
 • Tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki olanaklar ile yapılan

ilaçsız uygulamalardır.İlkyardımcı Kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda; hasta veya yaralıya mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi almış kişilerdir.

İlkyardımın Öncelikli Amaçları

 • Ortam güvenliğini sağlamak
 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
 • Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak
 • İyileştirmeyi kolaylaştırmak.

İlkyardımcının Uyacağı Etik Kurallar

 • Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalı ve bunları sürekli yenilemelidir
 • En iyi düzeyde ilkyardım verebilmek için kendini formda tutmalıdır
 • İlkyardımcı sağlık personeli değilse sağlık personeli gibi davranmamalıdır. Kendi görev  ve yetkilerinin dışına çıkmamalıdır
 • Önce kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamalıdır
 • Çok sayıda Hasta / yaralıya müdahale etmek zorunda ise öncelikler dışında hiçbir ayırım yapmamalıdır
 • Hasta / yaralının  kendisine emanet ettiği eşyalardan sorumlu olmalıdır
 • Hizmeti karşılığında maddi çıkar beklememelidir
 • Hasta / yaralıya ve çevreye güvenlik ve huzur duygusu vermelidir
 • Görevini tamamlayıncaya kadar hasta yaralıları izlemeli ve yalnız bırakmamalıdır

Temel İlkyardım Uygulamaları

Temel ilkyardım uygulamaları

 • Korumak
 • Bildirmek
 • Kurtarmak

olarak ifade edilebilir.Koruma:

 • Kaza sonuçlarının  ağırlaşmasını yada başka kazaların oluşmasını  önlemek için olay yerini değerlendirmek
 • Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmak
 • İlkyardım eğitimi olmayan kişileri olay yerinden uzak tutmak
 • Bilinçsiz müdahalelere izin vermemek.

Bildirme:

Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon aracılığı ile ücretsiz telefon hattına sahip olan 112 ye bildirilmelidir.

112 ile konuşurken:

 • Sakin olunmalı
 • 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net  ve anlamlı cevaplar verilmelidir
 • Kesin yer ve adres bilgileri verilirken , olayın olduğu yere yakın bir caddenin yada çok bilinen bir yerin adı verilmelidir
 • Kendinizi tanıtmalı ve telefon numaranız istenirse verilmelidir
 • Hasta/yaralı(lar) ın adı ve olayın tanımı yapılmalıdır,
 • Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir,
 • Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir,
 • 112 hattındaki sağlık personeli tarafından verilen talimatlar yerine getirilmeli
 • 112 hattında bilgi alan sağlık personeli , gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

Kurtarma (Müdahele):

Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin ve kendinden emin bir şekilde yapılan ilkyardımdır.

Yapılması gerekenler:

 • Hasta / yaralıların durumunu seri bir şekilde değerlendirmek (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek
 • Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermeli , sakinleştirmeli.
 • Etraftaki insanları doğru bir şekilde yönlendirip organize etmeli.
 • Bilgisini kullanarak Hasta / yaralıya gerekli müdahalelerde bulunmak
 • Kırık kemik varlığında yerinde tesbit etmek
 • Hasta / yaralıyı sıcak tutmak
 • Hasta / yaralının yarasını görmesine izin vermemek
 • Hasta / yaralıyı hareket ettirmeden ( çok zorunlu kalınırsa en az zarar görecek şekilde hareket ettirilebilir ) müdahale yapmak(Ancak, ağır hasta / yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır.)
 • Hasta / yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112)

Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilkyardımcının görevi değildir:

1.Halka – 112 ye haber verme
2.Halka – Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
3.Halka – 112 Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
4.Halka – Hastane acil servisleridir


İlk yardımın ABC’si

Öncelikle bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

 • Airway ( Havayolu )
 • Breathing ( Solunum)
 • Circulation ( Dolaşım )

Uluslararası standartlarda ABC harfleri İngilizce Airway ( Havayolu ) Breathing ( Solunum) Circulation ( Dolaşım ) sözcüklerinin  baş harflerinden oluşmaktadır.

A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B. Solunumun değerlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset)
C. Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır)

İlk Yardım ile İlgili Bağlantılar: