NACE kodları listesinde değişiklik yapıldı.

Bunu Paylaş:

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ↗ (nace kodları)   31 Ocak 2018 Tarihli ve 30318 Sayılı Resmî Gazete ↗  ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğe göre, kimi işkollarının tehlike sınıfı değişirken, kimi işkollarının kapsamı değişti ve listeye yeni satırlar eklendi. Yapılan değişikliklerin listesi şöyle:

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “03.22.01” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

03.22.01 Tatlı sularda yapılan balık yetiştiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil) Tehlikeli

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “84.22.05” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

84.22.05 Askeri savunma hizmetleri (silahlı kuvvetler ve savunma ile ilgili idari hizmetler) Az Tehlikeli

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “84.23.04” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

84.23.04 Adli sistemin yönetilmesi, cumhuriyet savcılıklarının ve icra müdürlüklerinin faaliyetleri (ceza infaz kurumlarının ve mahkemelerin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “84.23.05” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

84.23.05 Ceza infaz ve tutuk evlerinin faaliyetleri (rehabilitasyon faaliyetleri dahil, eğitim faaliyetleri hariç) Tehlikeli

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “93.29.03” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi Az Tehlikeli

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “94.99.13” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

94.99.13 Üyelik gerektiren sivil arama ve kurtarma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (sivil savunma faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “96.03.01” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

96.03.01 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin nakli, yıkama hizmetleri,  defin hizmetleri vb.) Tehlikeli26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer alan “66.19.07” satırı (Yediemin faaliyetleri) yürürlükten kaldırılmış ve aynı listeye “69.10.09” satırından sonra gelmek üzere “69.10.10” satırı eklenmiştir:

69.10.10 Yediemin faaliyetleri Az Tehlikeli

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde (nace kodları) yer “96.03.01” satırından sonra gelmek üzere “96.03.02” satırı eklenmiştir:

96.03.02 Mezarlıkların satış hizmetleri Az Tehlikeli

 

Değişiklikler işlenmiş günce tehlike sınıfları listesi (nace kodları). ↗

Tehlike sınıfları hakkında detaylı bilgi. ↗