Tagged: Birim Çevirme

birim-cevirme-uzunluk-olcüleri

Birim Çevirme-Ağırlık Ölçüleri

Bunu Paylaş:

Buradan Buraya GrainGram KilogramMiligramOnsPound (lb, lbs)Ton (uzun)Ton (metrik)Ton (kısa) Çevir GrainGram KilogramMiligramOnsPound (lb, lbs)Ton (uzun)Ton (metrik)Ton (kısa)     Sütundakini bulmakiçin, satırdakini kesişimlerindeki sayı ile çarpın. Grain Gram Kilogram Miligram Ons Pound(lb,lbs) Ton(uzun) Ton(metrik)...

birim-cevirme-uzunluk-olcüleri

Birim Çevirme-Alan Ölçüleri

Bunu Paylaş:

Başlıksız Belge Buradan Buraya mm²m² km²in²ft²mile² Çevir mm²m² km²in²ft²mile²     Sütundakini bulmak için, satırdakini kesişimlerindeki sayı ile çarpın. mm2 m2 km2 in2 ft2 mile2 mm2 1 0.000001 0.000000000001 0.00155 0.00001076 0.0000000000003861 m2 1000000...

birim-cevirme-uzunluk-olcüleri

Birim Çevirme-Uzunluk Ölçüleri

Bunu Paylaş:

Başlıksız Belge Birim Çevirme-Uzunluk Ölçüleri Buradan Buraya SantimetreFeet İnçKilometreDeniz MiliMetreMil (1/1000 İnç)Mil (miles)MilimetreYarda Çevir SantimetreFeet İnçKilometreDeniz MiliMetreMil (1/1000 İnç)Mil (miles)MilimetreYarda     Sütundakini bulmak için, satırdakini kesişimlerindeki sayı ile çarpın. Santimetre Feet İnç Kilometre...