2020 Yılı Harcırah Tutarları 2020 H Cetveli

Bunu Paylaş:

2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31/12/2019 tarih 30995 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Bilindiği üzere devlet memurlarına verilecek harcırahlar bu kanuna bağlı H Cetvelinde belirtilmektedir. 

Denetim, soruşturma ve inceleme ile görevli müfettişlerden,  ülke düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara en yüksek memur harcırah tutarının 1,3 katı, bölge düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara 1,1 katı, il düzeyinde denetim yetkisine sahip olanlara 0,9 katı ödeme yapılacaktır.

 

2020 Yılı H Cetvelinde en yüksek memur harcırahı 56,10₺ olarak belirlendiğinden, ülke düzeyinde denetim yapan müfettiş harcırahları için 2020 yılı gündelik tutarı 72,93₺ olacaktır. Konaklama için günlük tutar 109,40 ₺ olacaktır.

Müfettişler için 2020 harcırah miktarı

 

  • Gündelik: 72,93 ₺
  • Konaklama: 109,40 ₺

geçici görevli olanların konaklama giderleri ilk 10 gün yevmiyelerinin %50 artırımlı tutarına kadar sonraki 80 gün yevmiyelerinin %50 sine kadar sonraki 90 gün için ise yevmiye ve gündelik tutarlarının %40 ına kadar olan kısım ödenebilecektir. Denetim elemanları süre sınırı olmadan denetim ve inceleme görevlerinde denetim yevmiyelerinin %50 artırımlı kısmına kadar konaklama bedeli alabileceklerdir.

2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU için tıklayın.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli:

Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik Miktarı
A- a)   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 73,25
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 66,85
B- Memur   ve Hizmetlilerden: Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 56,10
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 52,35
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 49,15
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) Gündelik
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar                                                      17,20
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar                                                    16,60
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

1 Response

  1. 1 Ocak 2020

    […] 2020 yılı Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayın. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir