2018 Aralık İSG Sınav Duyurusu

Bunu Paylaş:

Sınav Takvimi

Sınav: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı  2018-İSG 2. Dönem

Sınav Tarihi: 15.12.2018

Başvuru Tarihleri:  Başlama 31.10.2018    Bitiş: 07.11.2018

Geç Başvuru Günü: 21.11.2018 23:59

Sonuç Açıklanma: 10.01.2019
2018-İSG 2. Dönem Sınava Başvuru

E-devlete geçiş sebebiyle 15 aralık 2018 tarihinde yapılacak olan 2018-isg aralık dönemi sınav başvuruları isg-katip üzerinden alınacaktır. Adaylar e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi kullanarak isg-katip’e giriş yapıp başvurularını elektronik ortamda tamamlayacak olup bakanlığa evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsg-katip sisteminin devreye gireceği 25 haziran 2018 tarihinden önce bakanlık evrak kaydına girişi gerçekleşen başvurular değerlendirmeye alınacak olup adaylar başvuru sonuçlarını isg-katip üzerinden takip edebileceklerdir.

 

Yeni Eğitimle A, B veya C İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar

Eğitim Tamamlama Tarihi: 15 Ekim 2018

Eğitim Kurumları Program Giriş Tarihi: 7 Eylül 2018 saat 23:59’a kadar.

2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı adaylarının eğitimlerinin uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim dahil olmak üzere (staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından onaylanmış olması) en geç 15 EKİM 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 15 EKİM 2018 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 7 EYLÜL 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavı ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavı için ilk defa girecek olan adaylar; 25 HAZİRAN 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan duyuruda (duyuru metni için Tıklayınız) belirtilen şartlar altında eğitim programlarına dahil olacaklardır.

Yeni Eğitimle A, B veya C İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınavına katılacak bu adayların elektronik ortamdan herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Eğitimlerini 15 EKİM 2018 tarihine kadar başarıyla tamamlayan adaylar doğrudan sınav listesine eklenecektir.

Öte yandan, adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını, uygulamalı eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığını…vb) ve sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

 

Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınav Türüne Katılacaklar

Eğitim Tamamlama Tarihi: 15 Ekim 2018

Eğitim Kurumları Program Giriş Tarihi: 7 Eylül 2018 saat 23:59’a kadar.

2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan Diğer Sağlık Personeli adaylarının eğitimlerinin (uzaktan eğitim, örgün eğitim dahil) en geç 15 EKİM 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 15 EKİM 2018 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 26 EYLÜL 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.

Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınavına katılacak bu adayların elektronik ortamdan herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Eğitimlerini Genel Müdürlükte ilan edilen tarihe kadar başarıyla tamamlayan adaylar doğrudan sınav listesine eklenecektir.

Öte yandan, adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları ve sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

 

Doğrudan İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar

Sisteme Diploma Yüklemek İçin Son Tarih: 15 Ekim 2018  saat 23:59’a kadar 

2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b maddesinde belirtilen iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır. Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren imzalı dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız.)), lisans diploması örneği ve bilim uzmanlığı belgesi örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.

 Doğrudan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar

Sisteme Diploma Yüklemek İçin Son Tarih: 15 Ekim 2018  saat 23:59’a kadar

2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-c-3 maddesinde belirtilen üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır.

Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren imzalı dilekçe (dilekçe örneği için Tıklayınız) ve lisans diploması örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.

 

Yüksek Lisans ile Doğrudan (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar

2018-İSG MAYIS DÖNEMİ B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b-2 maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır.

Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren dilekçe (dilekçe örneği için Tıklayınız), ön lisans diploması örneği (sadece İSG teknikerleri için), lisans diploması örneği ve yüksek lisans diploma örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.

 

Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerinde Çalışanlar ile İş Müfettişleri

lisans diploması örneği ve hizmet çizelgesi örneğini sisteme yüklemek için son tarih: 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar

2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/(2) maddesinde belirtilen kişiler doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır.

Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren dilekçe (dilekçe örneği için Tıklayınız), lisans diploması örneği ve hizmet çizelgesi örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.

 

27 Temmuz 2015 Tarihinden Önce Başlayan Eğitim Programlarına Kaydolmuş ve Tamamlamış Olan Adaylardan Eksik Evrakı Bulunanlar

Eksik evrakların sisteme son yüklenme tarihi: 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar

27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolmuş ve tamamlamış olan adaylardan eksik evrakı bulunanlar, İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesinden başvurulacak sınav grubunu seçip “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak evrak son durumunu görüntüleyebileceklerdir. İlgili ekranda inceleme durumu uygun olan adayların bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir.

Uygun olmayan adayların ise ilgili ekranda eksik olarak belirtilen evrakları 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.

İSGGM TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEREK ÖSYM’YE BİLDİRİLEN ADAYLARIN 15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU” NDA BELİRTİLECEK TARİHLER ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

Fiili Çalışma Sürelerine İlişkin DuyuruİŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların eğitim kurumlarına yapacakları başvurulara dair hususlar 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in 24 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 3 yıllık (1095 gün), (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 4 yıllık (1460 gün) fiili hizmet süresinin tamamlanması gerekmekte olup bu sürelerin hesabında uzaktan eğitimin başladığı tarihe kadar yapılan çalışmalar dikkate alınmaktadır.

Adaylar, İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmelere dair fiili hizmet sürelerini İSG-KATİP’te yer alan “Kayıtlı Kullanıcı Girişi” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı” üzerinden “Süre Hesapla” butonu ile sorgulayarak öğrenebilecek olup (Fiili hizmet süresi, sorgulama yapılan günü de içerecek şekilde hesaplanmaktadır.) adayların eğitim kurumlarına fiili çalışmasını gösterir “Kişi Kartı” ile başvurması gerekmektedir. Kişi kartı dışında ibraz edilmesi gerekli evrak ve sürelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.

İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmeler kapsamındaki fiili hizmet süresinin hesabında;
1)       OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının sadece dışa görevlendirme ile firmalara hizmet verdiği dönem fiili çalışma süresinden sayılmakta olup OSGB içe görevlendirmeleri fiili çalışma olarak değerlendirilmemektedir.

2)       Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sözleşmesi bulunan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının fiili çalışma sürelerinin hesabında yalnızca işyerlerinde tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesinin bulunduğu dönemlerdeki çalışma süreleri dikkate alınmaktadır.

3)       Görevlendirme sonrasında SGK kayıtlarına istinaden işyerlerinin kapanması halinde işyerinin kapandığı tarihe kadar olan süre hesaba katılır. (İşyerleri İSG-KATİP sistemi üzerinde SGK sicil numarasına istinaden kayıtlı olup işyerinin SGK sicil numarasının değişmesi halinde işyeri kapalı olarak değerlendirilmekte olup sözleşmenin yeni SGK sicil numarası üzerinden yenilenmesi gerekmektedir. Aksi halde sözleşme İSG-KATİP üzerinden devam etse dahi fiili hizmet süresi hesabında dikkate alınmamaktadır.)

4)       (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların fiili çalışma süresinin hesabında, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihinden önce yapılmış ve devam eden sözleşmeler (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı için gerekli fiili çalışma süresi hesabında dikkate alınmaktadır.

 

İSG-KATİP üzerinden yapılamayan İSG-KATİP dönemi (15.02.2013 ve sonrası) ile İSG-KATİP öncesi döneme (15.02.2013 öncesi) ait sözleşmeler kapsamındaki fiili hizmet süresinin hesabında;
1)      15.02.2013 tarihinden önce adayların belge sınıfına uygun işyerlerinde yapmış olduğu çalışmaların fiili çalışma süresinden sayılabilmesi için görevlendirme belgeleri ve SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz etmeleri gerekmekte  olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.

2)      (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olup çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yanında görevlendirilenler, fiili çalışmalarını gösteren belgelere (sözleşme, SGK prim dökümü) ek olarak tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesi ile SGK prim dökümünü de eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.

3)      Yukarıda değinilen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılan görevlendirmelerden (yardımcı C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı) Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma süresi hesaplamalarında değerlendirilmektedir. Adaylar, Genel Müdürlüğe bildirilen görevlendirme belgelerinin yer aldığı evrakı (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) ve görevlendirilen kişilerin işyerinin tam süreli sigortalı çalışanı olduğunun tespiti için SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir. İşyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanının kontrolü Genel Müdürlükçe yapılacaktır.

4)      Kamu kurum ve kuruluşları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tescil sisteminde henüz işyeri ve çalışan kaydı bulunmayan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinden kamu kurumu niteliğinde olanlar tarafından görevlendirilenler, görevlendirme belgelerinin onaylı suretleri ile programa kayıt olduğu tarih itibari ile görevlendirmenin devam ettiğine dair kurumca düzenlenecek belgeleri eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.

5)      Farklı illerde şubeleri bulunan bankalar, özel sandık vb. işyerlerinde yapılan görevlendirmelerden Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma süresi hesaplamalarında değerlendirilmektedir. Adaylar, Genel Müdürlüğe bildirilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) ile SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.

Fiili çalışma sürelerine ilişkin eğitim kurumlarınca elektronik ortamda yüklenmesi gereken  evrak ve süre hesabında dikkat edilecek hususlar yukarıda belirtilmiş olup eğitim kurumları ya da adaylar tarafından Genel Müdürlüğe şahsen ya da posta yoluyla gönderilecek evraklar dikkate alınmayacaktır.