Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği)

Bunu Paylaş:

Rapor Parası Nedir?

Halk arasında rapor parası olarak bilinen ödeme, yani geçici iş göremezlik ödeneği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 16. Maddesinde “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar” başlığı altında sayılmış haklardan biridir. İlgili maddenin a) bendinde sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi hükme bağlanmıştır.
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

Kimler rapor parası alabilir? Geçici iş göremezlik ödeneği verilecek haller:

 •     İş kazası geçiren sigortalı
 •     Meslek hastalığına yakalanan sigortalı
 •     Doğum yapan sigortalı
 •     Hastalanan sigortalı

halleri ile 3 günden fazla rapor kullanan çalışanlar geçici iş göremezlik ödeneğini (rapor parası) alabilir.

Rapor Parası (geçici iş göremezlik ödeneği ) almak için gerekli şartlar.

Rapor Parası (geçici iş göremezli ödeneği ) ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu alınan tarihten önceki yıl içinde en az 90 gün prim yatırılmış olması gereklidir.

1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir.

Alınan raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporda bir teşhis yoksa, SGK para ödemesi yapmaz.

Alınan iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiği önemlidir.  Hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapabilir. Rapor Parası (geçici iş göremezli ödeneği ) alınabilmesi için bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerekmektedir.

Bunlar genel şartlar olup rapor türüne göre şartlar şöyledir:
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle rapor parası

İş kazası ve meslek hastalığı durumunda önceki yıl 90 gün prim ödenmiş olma şartı aranmaz. İşe başladığı gün kaza geçiren kişi dahi, rapor aldığı ilk günden itibaren Rapor Parası (geçici iş göremezli ödeneği ) alır.

Hastalık nedeniyle rapor parası

Eğer işçi hastalanmış ve doktora giderek rapor almışsa; bu işçiye rapor parası ödenmesi için, öncelikle işçinin rapor aldığı tarihten itibaren geriye dönük son 1 yıl içinde en az 90 gün priminin SGK’ya bildirilmiş olması gerekir. Eğer işçi bu şartı sağlıyorsa rapor parası, işçinin raporlu olduğu ilk 2 gün ödenmez; ancak 3. günden itibaren ödenir.

Doğum / Analık nedeniyle rapor parası

Üçüncü bir durum ise, kadın işçinin doğum yapması nedeniyle ona geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesidir. Bunun için de ilk olarak; kadın işçinin doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün priminin SGK’ya bildirilmiş olması gerekir. Böyle bir durumda kadın işçiye doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta boyunca her gün için rapor parası ödenir. Çoğu gebelik varsa, doğumdan önceki 8 haftalık süre 10 hafta olarak uygulanır.

Eğer sigortalı kadın, erken doğum yapmışsa ve doğumdan önceki 8 haftalık istirahat süresinin tamamını kullanamamışsa; kullanamadığı bu süreler doğum sonrasına eklenir ve bunların rapor parası da ayrıca ödenir. Benzer şekilde kadın sigortalı; doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmak ister ve doktor da bunu onaylarsa, kadının doğum öncesi kullanamadığı bu istirahat süreleri de doğum sonrasına aktarılır ve yine bu sürelere ait rapor parası da SGK tarafından ödenir.

Rapor Parası (geçici iş göremezlik ödeneği ) nasıl hesaplanır?

Rapor Parası (geçici iş göremezli ödeneği ) hesabında son üç aylık brüt gelir toplamı dikkate alınır. Bu toplam son üç aydaki prim gün sayısına bölünür. Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı (-2 gün de hesaplanır) çarpılır. Raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılır. 2 çıkartılmasının sebebi rapor parasının raporun ilk iki günü için verilmemesidir. Elde edilen sonuç, ayakta tedavi olması halinde 2/3,  yatarak tedavi halinde  ise 1/2  ile çarpılarak Rapor Parası (geçici iş göremezli ödeneği ) elde edilir.

 

Rapor Parası (geçici iş göremezli ödeneği )=(son üç aylık brüt gelir/son üç ay prim gün sayısı)*(Raporlu gün sayısı-2)*(2/3 veya 1/2)

Rapor Parası Hesaplama için tıklayın.
Rapor Parası 2019 ne kadar?

brüt asgari ücret 2558 TL prim gün sayısı 30 ise;

Ayakta tedavi için 56,84 TL

Yatarak tedavi için 42.63 TL Rapor parası ödenecektir.

Sigortalı olarak 4a SSK kapsamında çalışırken 02.01.2019 tarihinde iş kazası geçiren bir işçi 10 günlük rapor aldı.

Bu rapor parası hesaplama işlemi şöyledir;

Ekim 2018 brüt maaşı 2450 TL ve 28 günlük prim ödenmiştir.

Kasım 2018 brüt maaşı 2650 TL ve 30 günlük prim ödenmiştir.

Aralık 2018 brüt maaşı 2300 TL  ve 22 günlük prim ödenmiştir.

Toplam brüt maaş= 7400 TL

Toplam prim günü= 80 gün

Bu durumda 7400/80=92,5 TL

Ayakta tedavi için 92,5*2/3=61,66

Yatarak tedavi için=46,25 TL

10 günlük iş kazası raporu için 61,66×10=616,6 TL ayakta tedavi rapor parası alır.

10 günlük iş kazası raporu için 46,25×10=462,5 TL yatarak tedavi rapor parası alır.

Eğer hastalık raporu olsaydı ilk 2 gün hesaba katılmayacaktı ve 8×61,66=493,28 TL ayakta tedavi için, 8×46,25=370 TL yatarak tedavi

alacaktı.

Öğretmenler Rapor Parası Alabilir mi?

Öğretmenler rapor parası almaz. Sadece bir yıl içinde 7 günden fazla rapor almaları durumunda kazanılmış haklarından %25lik bir

kesinti yapılır.

Analık Doğum Raporu Ne Kadardır?

Doğum raporu alan bir annenin ilk şart olarak 90 günlük primi yatmış olmalıdır. Doğum raporu 112 günlük verilir. Doğum tarihindenönce alınan brüt maaşın 2/3 ü oranında ödeme yapılır.

Rapor parası nereden alınır?

Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT’ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT’ye giderek rapor parasını alır. Ödemeler PTT şubelerinden

 • Ayın her günü
 • PTT şubelerinden
 • Bizzat başvurarak
 • Masraf / kesinti yapılmadan

alınabilir.

Rapor Paraları Hangi Bankalara Yatırılır?

SGK’ya tanımlı banka hesabı bulunan kişilere ödemeler kendi hesaplarına yapılır. Ancak tanımlı hesabı bulunmayan kişilere ödemeler PTT üzerinden yapılır.  SGK ile anlaşmalı bankalar aşağıdaki listede yer almaktadır:

 • Yapı ve Kredi Bankası
 • HSCB Bankası
 • ING Bank
 • Albaraka Türk
 • Katılım Bankası
 • Asya Katılım Bankası
 • Garanti Bankası
 • Türkiye Ekonomi Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Fortis Bank
 • Euro Tekfenbank
 • Denizbank
 • QNB Finansbank
 • Tekstil bank
 • Halk bank
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Şeker bank

Rapor parası ne zaman ödenir?

Rapor parası, işverenin raporu SGK’ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK’ya tekrar iade edilebilmektedir.

Rapor parası nasıl alınır?

 • Sağlık raporu alınır.
 • Sağlık raporu işverene verilir.
 • İşveren raporu; raporun bitiş tarihinin içinde bulunduğu aya ait hizmet prim belgesinin verileceği son güne kadar
 • E-Rapor sistemine online olarak girer. (Girmezse, hastanedeki MEDULA sisteminden otomatik olarak da SGK’ya rapor bildirilmektedir.)
 • Rapor SGK’ya bildirildiğinde, SGK ilgili memurlarınca incelenir, şüpheli bulunmayan raporlar onaylanır.
 • Onaylanan raporlar için  PTT’ye ödeme talimatı çıkarılır.
 • Çalışanın telefon numarası SGK kayıtlarında varsa, bu numaraya bilgi için SMS gönderilir.
 • Çalışan, SMS geldikten sonra istediği zaman PTT’ye giderek, kimliğiyle rapor parasını alabilir.
 • PTT’ye gönderilen rapor parası 2 ay içinde alınmadığı takdirde, PTT parayı SGK’ya iade eder. Bu durumda işçinin SGK’ya giderek dilekçe vermesi ve rapor parasını ayrıca istemesi gerekir.
 • Hak edilen rapor parası 5 yıl içinde alınmazsa, zamanaşımına uğrar.

Rapor parası sorgulama

Rapor parası iki şekilde yapılabilir:
Alo 170 hattı aranarak (Alo 170 için tıklayın.)
E-Devlet sisteminden online olarak yararlanarak.

Rapor parası sorgulama için tıklayın.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında hizmet veren Alo 170 hattını arayan kişiler kurumlar ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara bu hat üzerinden cevap alabilir ve tüm sorgulama işlemlerini yapabilirler. Alo 170 hattını arayarak rapor parası sorgulaması yapmak için kimlik bilgilerinizi doğrulamanız yeterli olacaktır.

Online olarak sorgulama yapabilmek için e-devlet sisteminden yararlanmak mümkün olmaktadır. Rapor parası sorgulamalarını e-devlet sisteminden yapmak isteyen kişilerin öncelikle e-devlet şifresi temin etmeleri gerekir. devlet şifresi PTT şubelerinden temin edilmektedir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir