Tagged: yanma ısısı

yangin

Temel Yangın Bilgileri

Bunu Paylaş:

Yangınları önleyebilmek, önlenemediğinde ise başarı ile söndürebilmek için yangının doğasının iyi anlaşılması gerekir. Yangın kimyası, moleküler düzeyde, yakıtın nasıl yanmaya başladığı ve yanmaya devam ettiği ile ilgilenir. Yangının fiziksel açıdan incelenmesi ise, termal özelliklerini,...