Tagged: tozla mücadele

tozla mücadele komistonu toplantısı

Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı

Bunu Paylaş:

05.11.2013 tarih  28812 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca Tozla Mücadele Komisyonu 29 Ağustos 2018 tarihinde toplanacaktır. İlgili Madde şöyledir: Tozla mücadele komisyonu MADDE 7 – (1) İSGGM Genel Müdürü...