Tagged: iş kazası

yargitay

İş Kazası Sonucu Tazminat İçtihadı Birleştirme

Bunu Paylaş:

İş Kazası Halinde Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Destekten yoksun kalma tazminatının diğer bir kaynağı ise “sözleşmeden doğan sorumluluk” hâlleridir. Ölen ile ölümün sorumlusu arasında bir sözleşme ilişkisi mevcut ise ve...

iş-kazası-nedir

İş Kazası Bildirimi

Bunu Paylaş:

  İş Kazası Bildirimi ile İlgili Mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5510 Sayılı Kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 29/09/2016 tarihli 2016/21 sayılı Genelge 2017/11...

iş-kazası-nedir

İş Kazası Nedir

Bunu Paylaş:

İş kazası tanımları gerek uluslararası örgütlerce gerek ulusal yasa koyucu tarafından yapılmıştır. Konuyla ilgili iki uluslararası kuruluş  olan ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık örgütü) iş kazısı tanımını şu şekilde yapmaktadır: Belirli...