Tagged: BEKRA

SEVESO (BEKRA) Yükümlülükleri Ertelendi

Bunu Paylaş:

18 Temmuz 2017 Tarihli ve 30127 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi veEtkilerinin  Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Büyük kaza önleme politikası ve güvenlik raporlarına ilişkin yükümlülükler 31/12/2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Risk...