Tagged: 4857 sayılı iş kanunu

yargitay

İşveren Sorumluluğunun Sınırı ile İlgili Yargıtay Kararı

Bunu Paylaş:

Aşağıdaki yargıtay kararında, mevzuatta yazılı olmayan ancak bilim ve teknolojinin gerektirdiği önlemlerin de alınmasının işveren sorumluluğu sınırları içerisinde olduğu belirtilmiştir: 21. Hukuk Dairesi         2016/3450 E.  ,  2017/6127 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı,...