Tagged: 4465/6425

iş-kazası-nedir

İş Kazası Nedir

Bunu Paylaş:

İş kazası tanımları gerek uluslararası örgütlerce gerek ulusal yasa koyucu tarafından yapılmıştır. Konuyla ilgili iki uluslararası kuruluş  olan ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık örgütü) iş kazısı tanımını şu şekilde yapmaktadır: Belirli...