Tagged: 2021 h cetveli

h cetveli

2021 Yılı Harcırah Tutarları 2021 H Cetveli

Bunu Paylaş:

2021 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31/12/2020 tarih 314351(Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlandı. Bilindiği üzere devlet memurlarına verilecek harcırahlar bu kanuna bağlı H Cetvelinde belirtilmektedir.  Denetim, soruşturma ve inceleme ile görevli müfettişlerden,  ülke düzeyinde...