Tagged: 12. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6330 Karar Numarası: 2019/11919 Karar Tarihi: 17.12.2019

yargitay

Vekaletname Sorumluluk Kapsamı Yargıtay Kararı

Bunu Paylaş:

İşveren vekili sorumluluğu kapsamı için vekaletname kapsamının dikkate alınması, onaylı defterde belirtilen konularda alınması gereken önlem tedbir ve kararları verme sorumluluğunun suç tarihinde kimde olduğunun kuşkuya yer vermeyecek biçimde saptanması gerektiği belirtilmiştir.   YARGITAY...