Alt İşveren Yönetmeliğinde Değişiklik

Bunu Paylaş:

6 Temmuz 2021 SALI tarih 31533 sayılı Resmi Gazete’de ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yönetmelik yayımlandı. Alt İşverenlerin işyeri bildiriminde, işyeri bildirgesi ile birlikte imza sirküleri verme zorunluluğu kaldırıldı.

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Eski Hali:
İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler

             MADDE 6 – (1) İşyeri bildirgesi ile birlikte;

  1. a) Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi sureti,
  2. b) İmza sirküleri,
  3. c) Alt işverenlik sözleşmesi ve ekleri,

             bölge müdürlüğüne verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir