6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA GÖRE PARA CEZALARI

Bunu Paylaş:

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır. 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11’dir.

Kanun Maddesi: 6

Ceza Maddesi: 78/a Fiil: Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak. Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 1.786 TL

Kanun Maddesi: 14

Ceza Maddesi: 78/b Fiil: Yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak. Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 12.804TL

Kanun Maddesi: 17

Ceza Maddesi: 78/c Fiil: Maddeye aykırı olarak üye kaydetmek. Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 12.804TL

Kanun Maddesi: 19

Ceza Maddesi: 78/c Fiil: Maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlamak. Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 1.786 TL

Kanun Maddesi: 26

Ceza Maddesi: 78/ç Fiil: Maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak. Açıklama:2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 12.804TL

Kanun Maddesi: 28

Ceza Maddesi: 78/d Fiil: Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek. Açıklama: Kuruluşların yetkili sorumluları hakkında / Fiilin tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 3.836 TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/e Fiil: Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek. Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 12.804TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/f Fiil: Kanun dışı greve katılmak veya devam etmek. Açıklama:2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 1.786 TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/g Fiil: Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek. Açıklama:2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 12.804TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/ğ Fiil: Grev veya lokavttın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak. Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 12.804 TL

Kanun Maddesi:

Ceza Maddesi: 78/h Fiil: Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek. Açıklama: Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 1.786 TL

Kanun Maddesi: 65

Ceza Maddesi: 78/ı Fiil: Maddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak. Açıklama: İzinsiz aldığı her işçi için 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 1.786 TL

Kanun Maddesi: 68

Ceza Maddesi: 78/i Fiil: Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak. Açıklama: İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için 2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 3.836 TL

Kanun Maddesi: –

Ceza Maddesi: 78/j Fiil: İşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak. Açıklama:2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 3.836 TL

Kanun Maddesi: 73

Ceza Maddesi: 78/j Fiil: 73. madde hükmüne aykırı davranmak. Açıklama:2021 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %9,11): 3.836 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir