Kısa Çalışma Ödeneği 1 Ay Uzatıldı

Bunu Paylaş:

30 Haziran 2020 SALI  Sayı : 31171 Resmî Gazete’te yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 1 ay uzatıldı. Uzatma yeni bir başvuru ve onaya gerek olmaksızın daha önce başvurulan işçiler aynı şartları aşmamak kaydıyla uzatıldı. Bilindiği üzere başvuru süresi 30/06/2020 bitiyordu; bununla ilgili bir uzatmaya kararda yer verilmediği görülmektedir.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2706
Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışına ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2020

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29/6/2020 TARİHLİ VE 2706 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Kısa çalışma Ödeneği süre uzatımı
MADDE 1-(1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.
(2)  Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan Ödemeler başlangıçla belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir