PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Bunu Paylaş:

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/Ab)’Te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/Ab)’Te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Haziran 2020 CUMARTESİ Sayı : 31168 Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikler şöyle:

27 Haziran 2020 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 31168
YÖNETMELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sadece yakıt gazının kaza eseri sızıntısı sonucunda muhtemel patlayıcı ortamların nadiren oluşabileceği ev ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılması amaçlanan ürünler,

ç) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu ürünler,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 388 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“d) CE işareti: İmalatçının, ürünün CE işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu beyan ettiği işareti,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “(Üretim)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan 1.0.5. numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.0.5. İşaretleme

Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıdaki asgari ayrıntılara sahip biçimde, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde işaretlenmelidir:

– İmalatçının adı ve adresi, kayıtlı ticari unvanı veya tescilli ticari markası,

– CE işareti (“CE” İşareti Yönetmeliği Ek-1’e bakınız.),

– Seri veya tip gösterimleri,

– Varsa, parti veya seri numarası,

– İmal yılı,

– Patlamaya karşı korunma özel işaretini ( ) takiben teçhizat grup ve kategorisinin simgesini,

– II. Grup teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili),

ve/veya

– “D” harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).

Ayrıca, gerekli olması durumunda, emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler de yukarıdaki teçhizat ve koruyucu sistemler üzerine işaretlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmelikte yer alan “üretici” ibareleri “imalatçı” olarak, “Üretici” ibareleri “İmalatçı” olarak, “üreticinin” ibareleri “imalatçının” olarak, “Üreticinin” ibareleri “İmalatçının” olarak, “üretim” ibareleri “imalat” olarak, “Üretim” ibareleri “İmalat” olarak,  “Üretimin” ibareleri “İmalatın” olarak, “üretimin” ibaresi “imalatın” olarak, “Ekonomi Bakanlığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” olarak ve “Ekonomi Bakanlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi 30/6/2016 Sayısı 29758Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir