4857 İş Kanunu 2020 Para Cezaları

Bunu Paylaş:

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58’dir.
Önceki yıllara ait cezalar için:

Kanun Maddesi: 3

Ceza Maddesi: 98

Fiil: İşyerini muvazaalı olarak bildirmek.

Açıklama: İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 31.903 TL

Kanun Maddesi: 5

Ceza Maddesi: 99/1-a

Fiil: İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 268 TL

Kanun Maddesi: 7

Ceza Maddesi: 99/1-b

Fiil: Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 448 TL

Kanun Maddesi: 7/2 (f) bendi

Ceza Maddesi: 99/2

Fiil: 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

Açıklama: 99/1-b ceza maddesinin dört katı

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.792 TL

Kanun Maddesi: 8

Ceza Maddesi: 99/1-c

Fiil: İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 268 TL

Kanun Maddesi: 14

Ceza Maddesi: 99/1-c

Fiil: Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 268 TL

Kanun Maddesi: 28

Ceza Maddesi: 99/1-d

Fiil: İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 268 TL

Kanun Maddesi: 29

Ceza Maddesi: 100

Fiil: Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1050 TL

Kanun Maddesi: 30

Ceza Maddesi: 101

Fiil: Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

Açıklama: Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 3.983 TL

Kanun Maddesi: 32

Ceza Maddesi: 102/a

Fiil: Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

Açıklama: Bu durumda olan her işçi ve her ay için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 289 TL

Kanun Maddesi: 32

Ceza Maddesi: 102/a

Fiil: Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

Açıklama: Bu durumda olan her işçi ve her ay için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 289 TL

Kanun Maddesi: 37

Ceza Maddesi: 102/b

Fiil: Ücret hesap pusulası düzenlememek
Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.050 TL

Kanun Maddesi: 38

Ceza Maddesi: 102/b

Fiil: Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.050 TL

Kanun Maddesi: 39

Ceza Maddesi: 102/a

Fiil: Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

Açıklama: Bu durumdaki her işçi ve her ay için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 289 TL

Kanun Maddesi: 41

Ceza Maddesi: 102/c

Fiil: Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 509 TL

Kanun Maddesi: 52

Ceza Maddesi: 102/b

Fiil: Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 1.050 TL

Kanun Maddesi: 56

Ceza Maddesi: 103

Fiil: Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 509 TL

Kanun Maddesi: 57

Ceza Maddesi: 103

Fiil: İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

Açıklama:Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 509 TL

Kanun Maddesi: 59

Ceza Maddesi: 103

Fiil: Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 509 TL

Kanun Maddesi: 60

Ceza Maddesi: 103

Fiil: Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

Açıklama: Bu durumdaki her işçi için

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 509 TL

Kanun Maddesi: 63

Ceza Maddesi: 104

Fiil: Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 64

Ceza Maddesi: 1074

Fiil: Telafi çalışması usullerine uymamak

Açıklama: Bu durumdaki her işçi İçin

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 509 TL

Kanun Maddesi: 68

Ceza Maddesi: 104

Fiil: Ara dinlenmesini uygulamamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 69

Ceza Maddesi: 104

Fiil: İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 71

Ceza Maddesi: 104

Fiil: Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 72

Ceza Maddesi: 104

Fiil: Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 73

Ceza Maddesi: 104

Fiil: Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 74

Ceza Maddesi: 104

Fiil: Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 75

Ceza Maddesi: 104

Fiil: İşçi Özlük dosyasını düzenlememek
Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 76

Ceza Maddesi: 104

Fiil: Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 2.809 TL

Kanun Maddesi: 92/2

Ceza Maddesi: 107/1-a

Fiil: Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 25.523 TL

Kanun Maddesi: 96/1

Ceza Maddesi: 107/1-b

Fiil: İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 25.523 TL

Kanun Maddesi: 107/2

Ceza Maddesi: 107/2

Fiil: İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

Açıklama:

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (Yeniden değerleme oranı %22,58): 25.523 TLBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir