İSG Uzmanının Müteahhitin Kusurunu Yüklendiği Yargıtay Kararı

Bunu Paylaş:

Müteahhit, iş güvenliği konusunda bilgili ve ehil inşaat mühendisi şantiye şefi görevlendirmesi ve bu kişiden kendisine iş güvenliği önlemleri ile ilgili herhangi bir bildirim olmaması nedeni ile, ölümlü iş kazasında Yargıtayca kusursuz bulunmuştur.
12. Ceza Dairesi         2012/8012 E.  ,  2013/562 K.

  • TAKSİRLE YARAMALA
  • İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNDE EKSİKLİK
  • ŞANTİYE ŞEFİNİN KUSURU
  • MÜTEAHİT ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞU
  • İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNDE EKSİKLİK
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 89

“İçtihat Metni”

Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın K.. İ..T..Ticaret Sanayi Limited Şirketi adına müteahhit olarak yapım işini yüklendiği inşaatta işçi olarak çalışan ölenin, iskelede meydana gelen kopma sonucu düşerek yaşamını yitirdiği olay nedeniyle yargılaması yapılan ve mahkumiyetine hükmedilen temyiz incelemesine gelmeyen inşaat mühendisi Ö.. Ö..’ın inşaatın şantiye şefi olarak görev yaptığı iş güvenliğinden

de sorumlu olduğu ve Ö.. Ö.. tarafından işyerindeki iş güvenliğiyle ilgili bir eksiklik bulunduğuna dair sanığa herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmakla, sanığın inşaatın güvenliği ile ilgili konusunda ehil yetkili inşaat mühendisi olan Ö.. Ö..’ı şantiye şefi olarak ataması nedeniyle sanığa yüklenecek kusur bulunmadığından beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09.01.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir