Bradley Curve Nedir?

Bunu Paylaş:

Bradley Curve (Bradley Eğrisi)

Güvenlik kültürü günümüzün popüler kavramlarındandır. Güvenli uygulamaları uygulayan ve pekiştiren, bu uygulamaları grubun gelecekteki üyelerine ileten homojen bir grup  kavramı ilgi çekicidir. Ancak Kültür kavramı açıkça tanımlanmadığından veya günlük yönetim uygulamasının bir parçası olmadığından, yöneticiler güvenlik kültürünün nasıl geliştirileceğini getirileceğini tam olarak anlamakta zorlanmaktadırlar. Bradley Eğrisi (Bradley Curve), güvenlik kültürü gelişimini açıklayan popüler bir modeldir.
Bradley Eğrisi (Bradley Curve) modelinin ortaya çıkış hikayesi şöyledir:

DuPont firmasında 90’lı yıllarda kurumsal güvenliği geliştirmek üzere kurulan ekibin üyesi olan Vernon Bradley, Stephen Covey’in “Çok Etkili İnsanların Yedi Alışkanlıkları” kitabını okur. Bu kitapta, Covey, insanların bu yedi alışkanlığı oluşturdukça, üç aşamada ilerlemelerini öngörmektedir. Bu aşamalar, bağımlı, bağımsız ve birbirine bağlı olarak berlilenmiştir. Bradley bu aşamaları, bir güvenlik kültürünün ilerledikçe geçmesi gereken aşamalar olarak değiştirir. Buna göre, bir kuruluş kendi güvenlik kültürünü eğrinin neresinde olduğuna göre derecelendirebilecektir. Öne sürülen fikir, bu üç aşamadaki ilerlemenin, kaydedilebilir oranlar gibi gecikmeli göstergelerin azalmasıyla ilişkili olacağı yönündedir.

Covey, bireyin önce bağımsız çalışabilme yeteneğini geliştirmeden, bir gruba katkıda bulunan bir üye olamayacağını savunur. Bu nedenle, birey diğer bireylerle işbirliği yapmadan önce kendi bağımsızlığını kazanmalıdır. Sonuçta bağımsız kişilerin birleşmesi karşılıklı bağımlılık olarak adlandırılan son kategoriyi oluşturur. Bu durumda, insanlar birbirlerinden, diğerlerini sınırlamadan veya onlara bağlı olmadan faydalanırlar.
Bradley eğrisi, bu aşamalardan geçerek güçlenen güvenlik kültürü karşısında kaza oranlarında azalmayı öngeren bir bağıntıyı modeller.

Bradley Eğrisi modelinin telif hakları DuPont firmasına ait olup, 1995 yılından bu yana işletmelerin dünya standartlarında bir güvenlik performansına giden yolu anlamaları ve söz konusu performansı ölçüt almalarına yardımcı olmaktadır.

Güvenlik kültürünün olgunlaştığı yerde, güvenlik sürdürülebilir hale gelir ve yaralanma oranı sıfıra yaklaşır. İnsanlar güvenli çalışmak için gerekli aksiyonları alma konusunda yetkili olduğunu düşünür. İnsanlar birbirini destekler ve güvenlik kurallarının uygulanması için zorlar. Kararlar uygun bir seviyede verilir ve insanlar da bu kurallara uyar. Organizasyon bir bütün olarak daha yüksek kalite, daha çok verimlilik ve artan kârlılık hususlarında işler açısından önemli faydalar gerçekleştirir.

Bradley Eğrisi olgun bir güvenlik kültürü geliştirmek için zihniyetlerdeki değişikliklerin ve zaman içinde gerçekleşmesi gereken eylemlerin herkes tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

Bradley Curve (Bradley Eğrisi):Bradley Eğrisi Modeli

• Reaktif Aşama
İnsanlar sorumluluk üstlenmez. Güvenliğin yönetilmesi gereken bir husus değil, şansla ilgili olduğuna ve “kazaların meydana geleceğine” inanır. Ve zaman içinde kazalar meydana gelir.

• Bağımlı Aşama
İnsanlar güvenliğin birilerinin hazırladığı kuralların izlenmesinden ibaret olduğuna inanır. “Eğer insanlar kuralları takip edebilseydi”, kazalar azalacaktır ve güvenlik yönetilebilecektir.

• Bağımsız Aşama
Bireyler kendi sorumluluklarını üstlenir. İnsanlar güvenliğin kişisel bir şey olduğuna ve eylemleriyle bir fark yaratabileceklerine inanır. Bu durumda kazaların sayısı daha da düşer.

• Birbirine Bağımlı Aşama
Çalışanlardan oluşan ekipler güvenlik konusunu sahiplenir, kendilerinin ve diğerlerinin sorumluluğunu üstlenir. İnsanlar düşük standartları ve risk alınmasını kabul etmez. Bakış açılarını anlamak için birbirleriyle aktif şekilde konuşurlar. Gerçek iyileşmenin sadece grup olarak gerçekleşebileceğini ve sıfır yaralanmanın ulaşılabilir bir hedef olduğuna inanırlar.

2009 yılında, DuPont Sürdürülebilir Çözümler bir organizasyonun güvenlik kültürünün gücü ile yaralanma sıklığı ve sürdürülebilir güvenlik performansı arasındaki ve Bradley Eğrisiyle tahmin edilen dolaysız ilişkiyi gösteren bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma Güvenlik Algıları Anketi ile 1999 yılından bu yana toplanan verilere dayanarak 64 endüstri, 41 ülke ve 1.800’ü aşkın tesiste (“en iyi” ve “en kötü” performans gösteren organizasyonlar dâhil) toplanan 427.000 cevabı kapsamaktadır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir