Aylık Arşiv: Ağustos 2018

tozla mücadele komistonu toplantısı

Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı

Bunu Paylaş:

05.11.2013 tarih  28812 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca Tozla Mücadele Komisyonu 29 Ağustos 2018 tarihinde toplanacaktır. İlgili Madde şöyledir: Tozla mücadele komisyonu MADDE 7 – (1) İSGGM Genel Müdürü...

head-protection-risk

Baret Kullanımı ve İlgili Standartlar

Bunu Paylaş:

Baret, bilindiği üzere en yaygın kullanılan kişisel koruyucu donanımlardan biridir. Baretler genellikle aşağıdaki üç tehlikeye karşı kullanılır: Yüksekten düşen nesnelerin veya malzemenin çalışanın başına çarpması Çalışanın başını sabit nesnelere, malzemeye, ekipmana veya kendine zarar...

yargitay

İşveren Sorumluluğunun Sınırı ile İlgili Yargıtay Kararı

Bunu Paylaş:

Aşağıdaki yargıtay kararında, mevzuatta yazılı olmayan ancak bilim ve teknolojinin gerektirdiği önlemlerin de alınmasının işveren sorumluluğu sınırları içerisinde olduğu belirtilmiştir: 21. Hukuk Dairesi         2016/3450 E.  ,  2017/6127 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı,...

fine-kinney-risk-hesaplama

Fine-Kinney Yöntemi İle Risk Değerlendirmesi

Bunu Paylaş:

Risk değerlendirmesi için tek başına veya birlikte kullanılan farklı yöntemler vardır. Fine-Kinney risk değerlendirme yöntemi de bunlardan biridir. Kısaca Kinney yöntemi olarak da adlandırılır. Yöntemi ilk olarak Fine 1971 yılında önermiştir [Fine,W. T., “Mathematical...