Şantiye Şefinin Kusuru Y. Kararı

Bunu Paylaş:

Asıl işveren vekilinin, alt işverenin şantiye şefi görevlendirmesi nedeni ile kusursuz bulunduğu yargıtay kararı.
12. Ceza Dairesi         2016/2185 E.  ,  2018/1877 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : Sanıklar hakkında; TCK’nın 85/1, 62/1,50/1-a,52/2-4 maddeleri gereğince mahkumiyet

Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık … müdafi ile katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Batı Şehir adlı konut inşaattın kalıp ve beton işini, asıl işveren olan … … Group adlı şirketten, sanık …’ın sahibi olduğu taşeron firma …. Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin devralarak faaliyete başladığı, inşaat mühendisi olan sanık …’un … Yapı şirketinde çalıştığı ve …. adlı konut inşaatında da şantiye şefi olarak görev yaptığı, anılan şirkette işçi olarak çalışan …’ın olay günü 1,5 metre yükseklikte kalıp sökümü yaptığı sırada düşerek öldüğü olayda, sanık …’in kollukta verdiği beyanında, inşaat alanında gerekli tedbirleri, inşaat alanından sorumlu şantiye şeflerinin aldıklarını beyan ettiği, sanık …’un aşamalarda verdiği beyanlarında, anılan inşaatta şantiye şefi olduğunu, olay günü sabah saatlerinde, asıl işveren tarafından ölenin dikkatsiz çalıştığı gerekçesiyle uyarılmasını istediklerini, kendilerinin de ölene gerekli uyarıları yaptıklarını, ölenin gerekli koruyucu malzemeye sahip olduğunu ancak kemeri bağlamadığı için kazanın meydana geldiğini beyan ettiği, tanık …’ün duruşmada verdiği ifadesinde, kemerin takılı olup olmadığının kontrol edildiğini, kemerini takmayana ceza kesildiğini söylediği, tanık … … duruşmada verdiği beyanında, … Yapı şirketinde iş güvenliğiuzmanı olarak çalıştığını, sadece … Yapının işçilerinden sorumlu olduğunu ancak olay günü sabah saatlerinde ölenin kemer takmadığını tespit ettiğini ve durumu fotografladığını, öleni uyardığını, şantiye şeflerine ve iş güvenliği uzmanlarına, kalfalara gerekli uyarıda bulunduğunu, iş güvenliği uzmanın ölene kemeri bizzat taktığını ve ölenin yanlarından kemer takılı vaziyette ayrıldığını beyan ettiği anlaşılmakla,
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık … müdafiinin, bir nedene dayanmayan, katılanlar vekilinin, bilirkişi raporları arasında çelişli bulunduğuna ve sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;1-Yukarıda izah edilen oluş karşısında; … yapı şirketinin sahibi sanık …’ın inşaat alanında inşaat mühendisi olan şantiye şefi ve olay günü saat 16.35 ‘te tutulan kolluk tarafından tanzim edilen Olay yeri İnceleme, Görgü ve Tespit Tutanağı’nda iş güvenliğinden sorumlu, karar ile hakkında suç duyurusunda bulunulan inşaat mühendisi … … görevlendilmiş olması sebebiyle, sanığın, sözkonusu kazanın meydana gelmesinden dolayı cezai sorumluluğunun bulunmadığı gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Şantiye alanından sorumlu inşaat mühendisi sanık …’un kontrol ve denetim yükümlüğünü yerine getirmemesi nedeniyle asli kusurlu olduğu gözetilmeksizin sanık hakkında alt sınırdan ceza tayini,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 21/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.