Yeni Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Bunu Paylaş:

Yeni Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)↗ 3 Mart 2018 Tarihli ve 30349 Sayılı Resmî Gazetede↗ yayımlandı.

Yönetmelik basınçlı ekipmanlar için tasarım ve imalat aşamalarına yönelik güvenlik gereklerini belirlemektedir. İmalat aşaması için hidrostatik basınç testi öngörülmüştür.
Test basıncı için,

Azami izin verilebilen basınç ve azami izin verilebilen sıcaklığı dikkate alınarak hizmetteki basınçlı ekipmanın maruz kaldığı azami basıncın 1,25 katsayısı ile çarpılmasına denk gelen değerden veya daha yüksek değerler için izin verilebilir azami basıncın 1,43 ile çarpılmasına denk gelen değerden daha az olmaması şartı getirilmiştir.