İnşaat Teftişlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Aranan Belgeler

Bunu Paylaş:

 

İçindekiler

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Görevlendirmesi
Yapı İşlerine İlişkin Bildirim
Sağlık ve Güvenlik Planı
Sağlık ve Güvenlik Dosyası
Yüksekte Çalışma Eğitimi
İnşaat Güvenlik Ağı Standartlara Uygunluk Belgesi ve Kullanım Kılavuzları
Yangınla Mücadele Araç Gereçlerinin Periyodik Kontrol ve Bakımları
İskele ve Yaşam Hattı Detay Çizimleri
Ön Yapımlı Cephe İskelesi Standartlara Uygunluk Belgeleri
Asma İskele, Cephe Platformları ve Asılı Erişim Donanımlarının Standartlara Uygunluk Belgeleri
İskele Sağlamlık ve Dayanıklılık Hesapları
İskele Kurma Kullanma Sökme Planı
İskele ile İlgili Çalışma Yapacakların Özel Eğitimi
İskele Kontrol Formu
Yapı İskelelerinin Periyodik Kontrol Raporları
İskelelerin Hareketlerini Sağlayan Makine, Teçhizat ve Vinçlerin, Kullanıma Elverişli Olduklarına Dair Belgeler
Kazı Sev Açısı ve Desteklerin Statik Hesabı
Asbestle İlgili Belgeler
İş Ekipmanları ve Tesisatların Kontrol Belgeleri

Yazdırılabilir özet liste için tıklayın. (PDF)

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Görevlendirmesi:

Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8 (1)

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Görevlendirilmeyebilecek Haller:

Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler (Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği veya  İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği), haricinde ve Ek-2’deki listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK– 2

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ

 1. Özellikle, yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.
 2.  Çalışanın işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler.
 3. 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.
 4. Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.
 5. Boğulma riski bulunan işler.
 6. Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri.
 7. Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler.
 8. Basınçlı hava sağlanarak keson içinde yapılan işler.
 9. Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.
 10. Fiziksel özelliklerine bağlı olarak yüksek ses, titreşim, basınç farkı, toz oluşması gibi risklerin fazla olduğu işler.
 11. Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.

 

 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8 (3)

Yapı İşlerine İlişkin Bildirim:

İşveren veya proje sorumlusu;

 1. Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği,
 2.  İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,

durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulur. Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir.

 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK – 3

YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

 1. Bildirim tarihi,
 2. İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
 3. İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),
 4. Proje tipi (*),
 5. Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,
 6. Proje hazırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,
 7. Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,
 8. İşin planlanan başlama tarihi,
 9. Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),
 10. Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,
 11. Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**) sayısı,
 12. Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.

(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)

(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler belirtilmelidir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8 (4),(5).

Sağlık ve Güvenlik Planı:

İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8 (2).

Sağlık ve güvenlik koordinatörleri , sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar.


Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 10 (1)-b).

Sağlık ve güvenlik koordinatörleri, yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki sağlık ve güvenlik planında  gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 11 (1)-c).

Sağlık ve Günvenlik Planı hazırlama rehberi için tıklayın.

Sağlık ve Güvenlik Dosyası

Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar. Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 10 (1)-c).

Sağlık ve güvenlik koordinatörleri, yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 11 (1)-c).

 

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Bu alanlarda (yüksekte) çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları A).2.g.

İnşaat Güvenlik Ağı Standartlara Uygunluk Belgesi ve Kullanım Kılavuzları

Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.

İnşaat Güvenlik Ağı ile İlgili Standartlar

TS EN 1263-1  Geçici iş donanımları – Güvenlik ağları – Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları
TS EN 1263-2 Geçici iş donanımları – Güvenlik ağları – Bölüm 2: Konumlandırma sınırları için güvenlik kuralları

 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları A).3.

Yangınla Mücadele Araç Gereçlerinin Periyodik Kontrol ve Bakımları

Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli bakımlarının ve mevzuata uygun sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları A).33.

İskele ve Yaşam Hattı Detay Çizimleri

Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; bina inşaatlarının dış cephelerinde kullanılacak ahşap ve ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin; performans ve tasarım gerekleri hesapları ile yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan yapısal düzenlemelere ve bağlantı noktalarına dair detay çizimler, ilgili proje müellifince yapılır. Dış cephe iş iskelesine ait hesap ve detay çizimler yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilir.

Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ Madde 3 (1).

Ön Yapımlı Cephe İskelesi Standartlara Uygunluk Belgeleri

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.

İskeleler Standartları

TS EN 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 1: Mamul özellikleri
TS EN 12810-2 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 2: Özel yapısal tasarım metotları
TS EN 12811-1 Geçici iş donanımları – Bölüm 1: İş iskeleleri – Performans gerekleri ve genel tasarım
TS EN 12811-2 Geçici iş donanımları – Bölüm 2: Malzeme bilgileri
TS EN 12811-3 Geçici iş donanımları – Bölüm 3: Yükleme deneyleri
 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları B) Bölüm II 17.

Asma İskele, Cephe Platformları ve Asılı Erişim Donanımlarının Standartlara Uygunluk Belgeleri

Asma iskeleler, cephe platformları, güç kaynağıyla veya elle çalışabilen, sabit veya hareketli, daimi veya geçici asılı erişim donanımları ve bu donanımı oluşturan parçaların ilgili ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları B) Bölüm II 18.

İskele Sağlamlık ve Dayanıklılık Hesapları

Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir, mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları B) Bölüm II 19.

Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse veya var olan hesaplar seçilen iskele tipinde tasarlanan yapısal değişikliklere uygun değilse veya iskelenin genel olarak alışılmış standart konfigürasyonlara uygun yapıda imal edilmemiş olduğu durumlarda bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 6 (2) Ek – II  İş Ekipmanının Kullanımı İle İlgili Hususlar 4.3.1.

İskele Kurma Kullanma Sökme Planı

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2)  inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 6 (2) Ek – II  İş Ekipmanının Kullanımı İle İlgili Hususlar 4.3.2.

İskele ile İlgili Çalışma Yapacakların Özel Eğitimi

4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, görevli inşaat mühendisi, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; tersanelerde ise gemi inşaatı mühendisi gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış çalışanlar tarafından yapılır.

a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,

b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,

c) Çalışanların veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,

ç) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,

d) İskelelerin taşıyabileceği yükler,

e) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 6 (2) Ek – II  İş Ekipmanının Kullanımı İle İlgili Hususlar 4.3.2.

İskele Kontrol Formu

İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;

a) Kullanılmaya başlamadan önce,

b) Haftada en az bir kez,

c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,

ç) Belli bir süre kullanılmadığında,

d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları B) Bölüm II 25.

Yapı İskelelerinin Periyodik Kontrol Raporları

Yapı İskeleleri periyodik kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 6 ayda bir yapılır. TS EN 1495 + A2 ve TS EN 1808 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde 7 (3) Ek – III  Bakım, Onarım Ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar 2.2. Tablo 2.

İskelelerin Hareketlerini Sağlayan Makine, Teçhizat ve Vinçlerin, Kullanıma Elverişli Olduklarına Dair Belgeler

İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları B) Bölüm II 38.

Kazı Sev Açısı ve Desteklerin Statik Hesabı

Kazılarda zemin yapısı, iklim koşulları, kazı alanı yakınlarında meydana gelebilecek sarsıntılar, çevredeki su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınarak uygun şev açıları belirlenir ve/veya statik hesabı yapılmış uygun destek ve setler kullanılır. Kazı yüzeyleri, şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına, sağlamlığına ve çalışma yöntemlerine uygun seçilir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları B) Bölüm II 63 (c).

Asbestle İlgili Belgeler (tıklayın.)

Herhangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi veya bilgisi varsa çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması amacıyla 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 5 (2)-a) Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları B) Bölüm II 76 (b).

İş Ekipmanları ve Tesisatların Kontrol Belgeleri

iş ekipmanlarının kontrolü ile ilgili bilgiler için tıklayın.