Yıllara Göre Asgari Ücret

Bunu Paylaş:

Asgari Ücret Nedir ?

Asgari Ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari ücrete yönelik temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;

  • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  • Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
  • Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  • Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler

başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.

2021 Yılı Asgari Ücret:

30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA tarih 31350 sayılı resmi gazetede yayımlanan 28/12/2020 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında (119,25) yüz on dokuz lira yirmi beş kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2021 yılı Asgari Ücret Günlük: 119,25 TL

2021 yılı Asgari Ücret Aylık Net: 2.825,90 TL
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ% 14 500,85
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31
DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15
KESİNTİLER TOPLAMI 751,60
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 3.577,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 554,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

 

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN