Aylık Arşiv: Ocak 2018

resmi-gazete-nace-kodları

NACE kodları listesinde değişiklik yapıldı.

Bunu Paylaş:

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ↗ (nace kodları)   31 Ocak 2018 Tarihli ve 30318 Sayılı Resmî Gazete ↗  ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğe göre, kimi işkollarının tehlike sınıfı değişirken,...

Bilirkişilik Başvurusu 2018 Nihai Listeler

Bunu Paylaş:

Bilirkişilik başvurusu 2018 eksik evrak değerlendirmeleri ve kabul edilenlerin yeminlerinden sonra nihai bilirkişi listeleri açıklandı. İlgili listelere bölge kurulları sayfalarından ulaşılabilir: Bilirkişik Bölge Kurulları Web Adresleri ve Bölge İlanları: Adana Ankara Antalya Bursa Erzurum...

2018-İSG-sinav-takvimi

İSG Sınavı A Sınıfı İGU Eğitimleri

Bunu Paylaş:

A Sınıfına Belge Yükseltecek Olanlar İçin Fiili Çalışma Süresi Hesabı     A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların fiili çalışma süresi hesabında: B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesinin İSGKATİP üzerinden tanımlanmasından sonra,...

iş-kazası-nedir

İş Kazası Bildirimi

Bunu Paylaş:

  İş Kazası Bildirimi ile İlgili Mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 5510 Sayılı Kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 29/09/2016 tarihli 2016/21 sayılı Genelge 2017/11...

bilirkisilik-adalet-bakanligi

Bilirkişilik Başvurusu 2018 Eksik Evrak Listeleri

Bunu Paylaş:

Bilirkişilik başvurusu 2018 eksik evrak değerlendirmeleri tamamlanıyor. Kabul edilenler ve red edilenler listeleri açıklandı. ilgili listelere bölge kurulları sayfalarından ulaşılabilir: Bilirkişik Bölge Kurulları Web Adresleri ve Bölge İlanları: Adana Ankara Antalya Bursa Erzurum Gaziantep...

iş-kazası-nedir

İş Kazası Nedir

Bunu Paylaş:

İş kazası tanımları gerek uluslararası örgütlerce gerek ulusal yasa koyucu tarafından yapılmıştır. Konuyla ilgili iki uluslararası kuruluş  olan ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık örgütü) iş kazısı tanımını şu şekilde yapmaktadır: Belirli...

periyodik-kontrol

Ekipman ve tesisat periyodik kontrol

Bunu Paylaş:

 Teftişlerde İstenilen Periyodik Kontrol Belgeleri Yazdırılabilir Kısa Liste 🖶 İçindekiler İş Ekipmanının Yapılacak Kontrolleri İş Ekipmanının Periyodik Kontrol Raporunda Bulunacak Bölümler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Uygunsuzluk Tespit Edilmesi Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları...

2018-İSG-sinav-takvimi

2018-İSG Sınavı Son Başvuru Tarihi

Bunu Paylaş:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı takvimi aşağıdaki gibi açıklanmıştır: Sınav: İSG  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2018-İSG...

Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge

Bunu Paylaş:

Ctrl + F tuşlarına basarak listede arama yapabilirsiniz. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik için tıklayın. Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ 1...

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

Bunu Paylaş:

Ctrl + F tuşlarına basarak liste içerisinde arama yapabilirsiniz. Tehlike Sınıfları ve NACE kodları hakkında detaylı bilgi için tıklayın. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği için tıklayın.   İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI...