2018 yılı bilirkişi başvuruları (İtirazlar)

Bunu Paylaş:

2018 yılı bilirkişi başvuruları sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

Bilirkişi Bölge Kurulları’nca başvurulara ilişkin Kabul Edilenler, Bilgi ve Belge Eksiği Bulunanlar ve Red Edilenler listeleri 26/12/2017 tarihinde yayımlandı. Ancak, bu listeler ve bazı kişilerin başvuru yapmasına rağmen hiçbir listede yer almamaları soru işaretleri yarattı. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yoğun bir itirazlar süreci olacağı söylenebilir.

Bölge kurulu kararlarına karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.

2018 yılı bilirkişi başvuruları sonuçları İtiraz dilekçeleri,

  • Bilirkişi Daire Başkanlığına

  • Bilirkişi Bölge Kurullarına

  • Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

  • Cumhuriyet Başsavcılıklarına

verilebilecek.

 

Son itiraz tarihi: 25/01/2018

 

2018 yılı bilirkişi başvuruları sonuçlarına itiraz dilekçe örneği:

Başvurusu red edilenler için itiraz dilekçesi örneği

Hiçbir listede olmayanlar için itiraz dilekçesi örneği


Google Reklamları