İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu Gerekleri

Bunu Paylaş:

 İçindekiler

 1. Genel Yükümlülük
 2. İş Güvenliği Uzmanı
 3. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 5. Acil Müdahale Ekipleri
 6. İlkyardımcı Sayısı
 7. Oda ve yurt açma yükümlülüğü
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 9. Çalışan Temsilcisi Sayısı
 10. Risk değerlendirmesi
 11. Hesaplama Aracı

Google Reklamları

Genel Yükümlülük

Başa dön.

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020’ kadar hekim, uzman, dsp aranmayacaktır.

50 ve daha fazla 4857 kapsamında işçi çalıştıran kamu işyerleri için yükümlülük devam etmektedir.

İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. (Ek cümle:RG-30/6/2016-29758)  Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı aranır.

İş Güvenliği Uzmanı

Başa dön.

Tehlike Sınıfına Göre Bulunması Gerekli Uzman Sınıfı:

 

TEHLİKE SINIFI UZMAN SINIFI
Az tehlikeli C
Tehlikeli B (1/1/2019 tarihine kadar C görevlendirilebilir.)
Çok tehlikeli A (1/1/2020 tarihine  kadar B görevlendirilebilir.)

 

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri:

 

TEHLİKE SINIFI ÇALIŞMA SÜRESİ (Çalışan başına ayda en az) TAM GÜN ÇALIŞMA KRİTERİ
AZ TEHLİKELİ 10 dakika Her 1000 çalışan için bir adet.
TEHLİKELİ 20 dakika Her 500 çalışan için bir adet.
ÇOK TEHLİKELİ 40 dakika Her 250 çalışan için bir adet.

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli

Başa dön.

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri

 

TEHLİKE SINIFI ÇALIŞMA SÜRESİ (Çalışan başına ayda en az) TAM GÜN ÇALIŞMA KRİTERİ
AZ TEHLİKELİ 5 dakika Her 2000 çalışan için bir adet.
TEHLİKELİ 10 dakika Her 1000 çalışan için bir adet.
ÇOK TEHLİKELİ 15 dakika Her 750 çalışan için bir adet.

 

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri (Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri İçin)

Çok Tehlikeli sınıfta bulunan ve çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan işyerlerinde DSP aranır.

Tam zamanlı hekim bulunması gerekli işyerlerinde DSP aranmaz.

 

Çalışan Sayısı Çalışma Süresi(Çalışan Başına Ayda En Az)
10-49 10 dakika
50-249 15 dakika
250 ve daha fazla. 20 dakika

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Başa dön.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve  6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması gerekir.

Kurulun oluşumu:

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

 1. İşveren veya işveren vekili,
 2.  İş güvenliği uzmanı,
 3.  İşyeri hekimi,
 4.  İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 5.  Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 6.  Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 7.  Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Periyotları

Ayda en az 1 defa toplanır  ancak tehlike sınıfına göre aşağıdaki sürelerde de toplanılmasına karar verilebilir.

 

Tehlike Sınıfı Toplantı Periyodu
AZ TEHLİKELİ 3 ayda en az 1 defa
TEHLİKELİ 2 ayda en az 1 defa
ÇOK TEHLİKELİ 1 ayda en az 1 defa

 

Acil Müdahale Ekipleri

Başa dön.

Tehlike Sınıfına Göre Acil Müdahale Ekip Sayıları

 

Tehlike sınıfı Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele,
AZ TEHLİKELİ Her 50 çalışana kadar 1 kişi. Her 50 çalışana kadar 1 kişi.
TEHLİKELİ Her 40 çalışana kadar 1 kişi. Her 40 çalışana kadar 1 kişi.
ÇOK TEHLİKELİ Her 30 çalışana kadar 1 kişi. Her 30 çalışana kadar 1 kişi.

 

 

İlkyardımcı Sayısı

Başa dön.

 

Tehlike Sınıfı Tehlike Sınıfına Göre İlkyardımcı Sayısı
AZ TEHLİKELİ Her 20 çalışana 1 kişi.
TEHLİKELİ Her 15 çalışana kadar 1 kişi.
ÇOK TEHLİKELİ Her 10 çalışana kadar 1 kişi.

Oda ve yurt açma yükümlülüğü

Başa dön.

(1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Başa dön.

Tehlike Sınıfına Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Süreleri

 

Tehlike Sınıfı Eğitim Tekrarlama Süreleri Eğitim Süreleri
AZ TEHLİKELİ 3 yılda en az bir defa. En az 8 saat.
TEHLİKELİ 2 yılda en az bir defa. En az 12 saat.
ÇOK TEHLİKELİ 1 yılda en az bir defa. En az 16 saat.

 

Çalışan Temsilcisi Sayısı

Başa dön.

 

Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sayısı
2-50 1
51-100 2
101-500 3
501-1000 4
1001-2000 5
2000+ 6

 

Risk değerlendirmesi

Başa dön.

Risk değerlendirmesi ekibi

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

 1. İşveren veya işveren vekili.
 2. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
 3. İşyerindeki çalışan temsilcileri.
 4. İşyerindeki destek elemanları.
 5. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk Değerlendirmesi Tekrarlama Süresi

 

Tehlike Sınıfı Risk Değerlendirmesi Tekrarlama Süresi
AZ TEHLİKELİ 6 yıl
TEHLİKELİ 4 yıl
ÇOK TEHLİKELİ 2 yıl