Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Bunu Paylaş:

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 18 Kasım 2017 Tarihli ve 30244 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre yer altı madenlerinde kullanılacak bant konveyörler 3 yıl içerisinde TS EN 14973 standardına uygun olmak zorunda. Geçiş süresinde ise yer altı maden işyerlerinde malzeme, cevher ve pasa taşımada kullanılan bant konveyörler; antistatik ve alev yürütmez özellikte olacak, ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılacak.

Ayrıca yer altı maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulması öngörülüyor.


 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe giriyor.

18 Kasım 2017 Tarihli ve 30244 Sayılı Resmî Gazete için tıklayın.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik için tıklayın.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği eski hali için tıklayın.