Bilirkişi Temel Eğitimi Veren Kuruluşlar

Bunu Paylaş:

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN EĞİTİM KURULUŞLARI LİSTESİ (Güncelleniyor)

 

 

Bilirkişi Temel Eğitimi Kayıt Formu Ek-4  word formatında indirmek için tıklayınız.

 

 


Adana: TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI


Ankara: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ,  GAZİ ÜNİVERSİTESİ, HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI


Antalya: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ


Diyarbakır: TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI


Eskişehir: ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI


Gaziantep: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ


İstanbul: ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ, HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI, İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI


İzmir: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR TABİP ODASI,  TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI


Kayseri: KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ


Malatya: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ


Sakarya: SAKARYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ


Zonguldak: TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI


 

Bilirkişi Temel Eğitimi şartları, Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı 11 /08/2017 tarih 169 sayılı Genelgesi ile düzenlendi. Buna göre:

 1. Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren
  bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.
 2. Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.
 3. Temel eğitim, EK -l’de belirtilen on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı
  olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler
  arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz. Blok ders yapılamaz. Bir günde altı ders
  saatinden fazla eğitim verilemez. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlığının ııygıın
  görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilirler.
 4. Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri,
  bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin
  uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları,
  teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini
  kapsar.
 5. Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların
  bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini
  sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi
  faaliyetlerini içerir.
 6. Temel eğitim, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.
 7. Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere
  devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin
  eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam
  zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 8. Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.
 9. 6/12/2012 tarihli vc 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen
  gayrimenkul değerleme uzmanları için, 4/11/1983 tarihli vc 2942 sayılı Kamulaştırma
  Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev
  yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından temel eğitim alma şartı aranmaz. Bu
  uzmanlar, diğer bilirkişilik uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapmak için temel eğitim almak
  zorundadır.
 10. Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın
  içinde altı saatten az olmamak üzere EK-2’dc belirtilen yenileme eğitimine katılmak
  zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler, bu eğitimi almadıkça bilirkişilik
  yapmak için yeniden başvuruda bulunamaz.
 11. Eğitim kuruluşları tarafından temel eğitim almak üzere başvuruda bulunan
  kişilerden EK- 4 Ye yer alan kayıt formu istenir.

Bilirkişi Temel Eğitimi Veren Kuruluşlar