Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Bulunan İşler Yeni Tebliğ

Bunu Paylaş:

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1) 26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete de yayımlandı.

Buna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

İlgili liste için tıklayınız:

EK–1 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi

Tebliğ için tıklayınız:

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)

 

 

1 Response

  1. 27 Haziran 2018

    […] ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca 26/09/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan 33 meslekte belgesiz çalışanlar için verilen 12 aylık süre 25.09.2018 tarihinde […]