Yeni Maden Yönetmeliği Yayınlandı

Bunu Paylaş:

Yeni Maden Yönetmeliği 21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Yeni yönetmeliği Maden Yönetmeliği bağlantısından inceleyebilirsiniz. Yeni yönetmeliğin daimi nezaretçileri ve adaylarını ilgilendiren bir takım değişiklik ve yenilikler getirdiği görülmektedir.

Daimi nezaretçi olarak görev alacaklar için yönetmelikte belirtilen daimi nezaretçi sertifikası aranacak olup, 6592 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik nezaretçi belgesine sahip olanlar daimi nezaretçi olarak atanabileceklerdir:

Daimi nezaretçi eğitimi ve daimi nezaretçi sertifikası (Eğitim duyurusu için tıklayın):

MADDE 126 – (1) Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odası, dernek veya vakıflar tarafından daimi nezaretçi eğitim programı hazırlanır ve yürütülür.
(2) Eğitim; teorik ve uygulamalı olarak verilir. Bu eğitim sonucunda Genel Müdürlükçe sınav yapılır, sınavda başarılı olanlar adına Ek-1’de yer alan daimi nezaretçi sertifikası düzenlenir.
(3) Madencilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden mühendislerine başvurmaları halinde, daimi nezaretçi eğitim programına katılma şartı aranmaksızın daimi nezaretçi sertifikası düzenlenir.
(4) Daimi nezaretçi sertifikası beş yıl süre ile geçerlidir. Sertifika süresi dolan daimi nezaretçiler, yenileme eğitimine tabi tutulur. Yapılan sınavda başarılı olmaları halinde sertifika yenilenir.
 

Daimi nezaretçilik işlemleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 6592 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik nezaretçi belgesine sahip olanlar daimi nezaretçi olarak atanabilir.

(2) Yeraltı işletmelerinde teknik nezaretçi olarak atananlar, bu Yönetmelikle getirilen tecrübe süreleri aranmaksızın daimi nezaretçi olarak atanabilir.

(3) Maden işletmelerinde denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az beş yıl çalışan maden mühendislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurması halinde eğitime katılma şartı aranmaksızın daimi nezaretçi sertifikası düzenlenir.

daimi-nezaretci-baret-cekic

Daimi Nezaretçi Eğitimi 30/10/2017 tarihinde başlıyor.